Hafif Çelik Yapıların Özellikleri

Uzun Ömürlüdür

Hafif Çelik Yapılar, muadillerine ve özellikle betonarme binalara göre çok uzun ömürlüdür. Her yapının, o yapıyı kullanana sağlaması gereken bir ekonomik getirisi vardır. Bu getiri çelik ev ve benzeri ön üretimli ürünler için enellikle dayanım süresi ile eşdeğerdir. Çelik evler bu süreleri rahatlıkla karşılayablien hatta bu dayanım sürelerinin çok üstüne çıkabilen yapılardır. Sadece kullanılan çeliğin bile, yapılan testlar sonucu 180 yıla varan dayanıklılığı olduğu saplanmıştır.

Uzun Ömürlüdür
Ekonomiktir

Hafif çelik yapılarde ister tek katlı çelik ev yapın ister iki katlı çelik villa yapın, ekonomik değerini birkaç şekilde ölçmek gerekir. 

Bunlardan bir tanesi inşaatın yapım hızı sebebiyle ortaya çıkan ekonomik getiridir. Özellikle betonarme yapılara göre çok çok daha hızlı inşaa edilebilen çelik yapılar hem inşaatın işçilik maliyetlerinden hemde mevsimsel etkiler sebebiyle ortaya çıkan ilave giderlerden muaftır.

İkinci olarak ise yapımdan sonraki kullanım konforu ile ilgilidir. Ortalama bir betonarme inlaata göre çok daha kaliteli yapılardır. Kullanılan ürünler ve bunlardan elde edilen faydalar kıyaslandığında diğer yapılara göre ekonomik üstünlükleri çok fazladır. Sadece ısı yalıtımı bakımından düşünülecek bile olsa, sııtma soğutma maliyetlerinin düşüklüğü ile büyük bir ekonomik getiri sağlanabilmektedir.

En önemli evantajlarından biri ise inşaat maliyetlerinin özellikle betonarme yapılara göre daha düşük olmasıdır. Çelik konstrüksiyon yapıların, hakkı verilerek yapılan bir betonarme binanın maliyetinden daha düşük oranda inşaat maliyeti vardır. İlave olarak hafif çelik yapılar inşa edilirken, kontrol edemediğiniz hiçbir kalem bulunmamaktadır. Ancak betonarme yapılarda hem inşaat süresinin uzunluğu hemde kullanılalcak malzemenin özelliği nedeni ile kullanıcının kontrol ve müdahale edemediği birçok unsur söz konusudur.

Ekonomiktir
Sağlamdır - Dayanıklıdır

Ne yazık ki yaşadğımız coğrafya itibarı ile, çok yüksek deprem riski olan şehirlerde yaşamlarımızı sürdürmekteyiz. Böyle bir durumda hayatını geçirdiği yapıların depreme dayanıklı ve sağlam yapılar olması gerekir. Bir Çelik Villanın sağlamlığı ise deprem dayanımı ile ölçülür. Tüm hafif çeliki konstrüksiyon yapılar 1. derece deprem bölgelerinde kullanılması gereken, deprem dayanımı oldukça yüksek yapılardır. 

Hafif Çelik Yapılar, kendi ağırlıkları karşılaştırıldığında betonarme yapılardan çok daha hafiftirler. Buda kendi ağırlıkları ile taşıdıkları yük kıyaslandığında çok düşük bir orana tekabül etmektedir. Çelik Evlerin, konstrüksiyonlarının hafif olması, bir deprem anında betonarme yapılara göre farklı davranış şekilleri göstermeleri - örneğin deprem anında beton yapılar kırılırken, çelik yapılar esnerler- bu yapıların depreme karşı dayanımını arttırmaktadır.

Sağlamdır - Dayanıklıdır
Konforludur

Çelik Evlerde ve Çelik Villalarda kullanılan malzemeler tamamen ihtiyaca ve bütçeye göre belirlenebilmektedir. BESA ÇELİK olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde kullanılacak ürünler tamamen müşterilerimizin seçimleri doğrultusuda tedarik edilmektedir. Bu sebeple elde edilne konforu kullanıcının belirleme şansı vardır.

Ayrıca farklı iklim koşullarında kullanılan çelik yapılar, ısı yalıtımı konusunda özelleştirilerek maksimum verim sağlanabilir. Özellike çok soğuk iklim bölgelerinde kullanılan çatı kaplama malzemeleri ile ısı yalıtım ürünleri farklılaştırılarak ısı yalıtım direnci daha da arttırılabilir. Daha ılıman iklimlerde ise aynı ısı yalıtım malzemelerini kullanmaya gerek olmadığından bu maliyetleride düşürmek mümkündür.

Konforludur